Óvodapedagógusok és az adatvédelem

írta: Mátyus Lilla

A cikk a Crosssec Solutions szakmai támogatásával íródott.

Előző cikkünkben az intézmények, fenntartók oldaláról vizsgáltuk, hogy milyen felelősséget és kockázatot jelent a gyermekek személyes adatainak kezelése, különösen a fotók és videók készítése, tárolása és megosztása. Az óvodai és iskolai ballagások közeledtével ezek a kérdések fokozott figyelmet kapnak, bár a mindennapokban is fontos lenne, hogy körültekintően és jogszerűen járjunk el.

Az óvodapedagógusok szerepe a gyermekek adatainak védelmében

Fontos tudatosítani, hogy bár az intézmény az adatkezelő, azonban a különböző adatkezelési műveleteket az óvodapedagógusok és egyéb óvodai, intézményi alkalmazottak végzik.

Ha készülnek képek, videók, figyelmet kell fordítani arra is, hogy ezt milyen eszközzel készíti az intézmény, hol tárolja, meddig őrzi meg, kinek biztosít hozzáférést, hova továbbítja, hogyan tudja biztosítani az érintetti jogok gyakorlását. Amennyiben nem az intézmény saját eszközével készülnek a felvételek, hanem az alkalmazottak privát telefont vagy fényképezőgépet használnak és nem védett platformokon tárolják, továbbítják, esetleg jogtalanul publikálják, jelentősen megnő az adatvédelmi incidens bekövetkezésének lehetősége.

Ahogyan arra már felhívtuk a figyelmet, a fotók készítése és azok közzététele két különböző adatkezelési folyamatnak számít. Az óvoda és a munkatársai gondolhatják, hogy ha úgynevezett tömegfelvételt készítenek, az más jogi megítélés alá esik, hiszen ilyen esetben a Ptk. vonatkozó része szerint nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához.

Azonban a Ptk. kommentárja szerint a tömegfelvételek általában közterületen készülnek, rajtuk emberek sokasága szerepel, az ábrázolt személyek nem egyedi személyekként, hanem mint a tömeg részei láthatók. Egy óvoda vagy iskola területe pedig semmiképpen nem nevezhető közterületnek, így ez az értelmezés nem lehet megfelelő. Mindemellett, tömegfelvétel esetén is szükséges GDPR szerinti jogalapot választani, ha azon felismerhető, azonosítható az érintett.

Óvodai rendezvények

Egy-egy óvodai rendezvényen a szülők előszeretettel örökítik meg saját gyermekeik pillanatait, ebből kifolyólag pedig jogosan merül fel az intézményvezetőkben, pedagógusokban a kérdés, hogy ilyen esetekben meddig terjed az intézmény és a pedagógusok felelőssége a gyermekek adatvédelmével kapcsolatban. A közelgő ballagási időszak nagyon jó példa erre.
Röviden összegezve a következő pontokat kell szem előtt tartania az intézményeknek és pedagógusoknak, ha intézményi eseményen történő adatkezelésre kerül a sor:

   • Kötelező a törvényes képviselők tájékoztatása és az azon alapuló hozzájárulás megszerzése az eseményen történő adatkezeléshez (fotó készítése, megosztása részletes tájékoztatással, ahogy azt a korábbi cikkünkben is megírtuk

   • Amennyiben a törvényes képviselő nem adja a hozzájárulását a fotók elkészítéséhez és/vagy megosztásához a tervezett felületeken, nagyon fontos, hogy ettől a gyermekek nem zárhatók ki semmilyen rendezvényből. Különböző technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítani kell, hogy ne érje megkülönböztetés a gyermeket, ugyanakkor a személyiségi jogai se sérüljenek. Például egy rendezvényen, csoportprogram során álljon háttal amikor készül a fotó, vagy utólag legyen kitakarva, kvázi álnevesítve az érintettet.

   • Az eseményen résztvevő törvényes képviselők és hozzátartozók figyelmének helyszíni felhívása arra, hogy az eseményen készült fotók nyilvános megosztásához (pl. Facebook, Instagram) a felvételen szereplő többi gyermek törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Fontos, hogy amennyiben az intézmény a helyszín szolgáltatásán túl másként nem érintett az adatkezelésben, magánszemélyek közötti adatkezelés történik és bár ilyen formán az intézmény ellen nem lehet retorziót alkalmazni, az intézménynek mindent meg kell tennie a szülők tájékoztatása érdekében.

  Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a gyakran használt közösségi média felületekre való feltöltés – akár zárt csoportban is – már az adatok átadását vonja maga után az adott közösségi platform üzemeltetőjének. Igaz ez a zárt csoport tagjaira is, akik a felvételeket letölthetik, továbbíthatják, megoszthatják. Egy nem megfelelő adatkezelés miatt bekövetkező adatvédelmi incidens az intézmény felelőssége, ami akár az érintett pedagógus, munkatárs számára is káros jogkövetkezményekkel járhat.

  Cikkünkkel arra szerettük volna felhívni az óvodapedagógusok, pedagógusok és más intézményi munkatársak figyelmét, hogy az ő felelősségük is óriási a gyermekek adatkezelése kapcsán, különösen a fotók- videók készítése és megosztása esetében, így fontos, hogy körültekintően járjanak el és a maguk módján is támogassák a kiskorúak személyes adatainak és személyiségi jogainak védelmét!

  Cikksorozatunk a Crosssec Solutions szakmai támogatásával a kidea számára készült.

  A cikk eredetileg itt jelent meg.

  Megosztás: