Szülői felelősség az adatvédelem biztosításában

írta: Mátyus Lilla

A cikk a Crosssec Solutions szakmai támogatásával íródott.

Az óvodai és iskolai ballagások közeledtével, cikksorozatunkban szerettük volna felhívni az intézmények, a pedagógusok és a szülők figyelmét a kiskorúak személyes adatainak megfelelő, biztonságos kezelésére és az adatvédelem fontosságára, különös tekintettel a fényképekre, videófelvételekre. Előző írásainkat kiegészítve mai befejező cikkünkben a szülők és hozzátartozók számára szeretnénk hasznos információkkal szolgálni a gyermekek személyes adatainak és személyiségi jogainak védelme érdekében.

Megörökítjük a csemetét – de vajon csak magunknak?

Mint azt már mindannyian tapasztalhattuk a saját bőrünkön, az óvodai-iskolai rendezvények alkalmával szinte azonnal előkerülnek a szülők okostelefonjai, a fényképezőgépek. Persze a szülők, nagyszülők elsősorban a saját csemetéjüket szeretnék megörökíteni, azonban az esetek többségében nem megoldható, hogy más gyermekek ne szerepeljenek a felvételeken. Bár ez a fajta fotózás és még a közzététel is a személyes/otthoni adatkezelés körébe tartozik, amire nem vonatkozik a GDPR rendelet, a Ptk. rendelkezéseit azonban figyelembe kell venni.

Ez kimondja többek között, hogy képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges. Kiskorú esetén a törvényes képviselőjének a hozzájárulása szükséges a felvételek készítéséhez és a továbbításhoz- akár privát üzenetben történő elküldéséhez, akár a közösségi oldalakon való közzétételhez.

Amennyiben nem az intézmény részéről készülnek a felvételek, hanem a szülők, hozzátartozók készítik azokat, és más gyermekek is szerepelnek a képen, videón, akkor a felvételt készítő szülőnek meg kell szereznie a többi gyermek törvényes képviselőinek beleegyezését. Már a készítéshez és tároláshoz is, és külön a saját nyilvános felületeken való közzétételhez.

A Ptk. jogszerű nyilatkozatként elfogadja a szóbeli nyilatkozatot is és a ráutaló magatartást is. Ezt nem kell dokumentálni, de tisztázni szükséges, hogy a fotózáson túl a közzétételre is vonatkozik-e a beleegyezés.

Egészen általánosnak és egyszerűnek tűnik ez e jelenség. Annyira, hogy amikor a hozzá intézett kérdésre rábólint a szülő, hogy „persze, nyugodtan”, nem is gondol bele, hogy mi történhet az adott felvételekkel és gyakorlatilag azonnal el is veszti a kontrollt gyermeke személyes adatai felett.

Egyes szülők közösségi ismeretségi köre lehet teljesen nemzetközi, akár sok ezres tábor is. Egy feltöltéssel gyermekünk adatai bárki számára hozzáférhetővé válhatnak, letölthetőek lesznek, és könnyen követhetetlenné válik, hogy hol és mennyi ideig lesznek tárolva.

Ha utólag bármely szülőben tudatosul ez, a Ptk. előírásainak megsértése miatt személyiségi jogi pert indíthat a bíróságon, nem kevés kellemetlenséget okozva ezzel szülőtársának, akiben vélhetően semmi rossz szándék nem volt. Éppen ezért, – elkerülendő a hasonló incidenseket – szülőként is célszerű csak a saját gyermekre korlátozni a felvételek készítését. Ha sehogy nem megoldható, hogy ne szerepeljenek, akkor javasolt az utólagos kitakarás, maszkolás, különösen a megosztás előtt.

Az intézmény feladatai

Ahogy korábbi cikkünkben is megemlítettük már, amennyiben az intézmény semmilyen módon nem volt érintett az adatkezelésben (legfeljebb a helyszínt szolgáltatta), magánszemélyek közötti adatkezelés történik. Azonban az intézménynek ebben az esetben is mindent meg kell tennie a szülők tájékoztatása érdekében, beleértve azt, hogy a helyszínen felhívja az eseményen résztvevő törvényes képviselők és hozzátartozók figyelmét arra, hogy az eseményen készült fotók nyilvános megosztásához (pl. Facebook, Instagram) a felvételen szereplő többi gyermek törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.

Az intézmény tájékoztathatja őket az esetleges kockázatokról, lehetséges jogi szankciókról, természetesen segítő szándékkal, hiszen nem feltétlenül egyformán tájékozott minden szülő a témában és az adatvédelmi veszélyeket is eltérő szinten értékelhetik.

A szülők adatvédelemhez való tudatos hozzáállása

A fentieken kívül szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy a szülő, törvényes képviselő felelőssége már a beiratkozáskor, az adatkezelési tájékoztatók megismerése és a hozzájáruló nyilatkozatok aláírásakor felmerül, hiszen ő dönt a gyermeke személyes adatainak kezeléséről. A fotók, videók készítéséhez és közzétételéhez való tudatos hozzáállással, annak korlátozásával, esetlegesen a hozzájárulás megtagadásával megvédheti gyermekét.

Az intézmények részéről bevett gyakorlat, hogy a fotók és videók elkészítéséhez való hozzájáruló nyilatkozatban felsorolás szerűen jelzik, milyen felületeken kívánják megosztani a gyerekekről készült fotókat. A szülőnek jogában áll megkérdeznie, hogy milyen céllal, milyen gyakorisággal tervezik megosztani ezeket a fotókat, de még jobb, ha ezek az információk a szabályosan elkészített tájékoztatóban részletesen le vannak írva.

Javasolt, hogy a szülő körültekintően olvassa és értelmezze a tájékoztatókat, és amennyiben nem kap teljeskörű információt, jelezze, kérjen további tájékoztatást az intézménytől.

Az adatvédelmi tudatosság gyakorlása a gyermekek védelmének érdekében folyamatos felelősséget jelent a szülők számára.

Az óvodai, iskolai adatkezelések rendkívül széleskörűek lehetnek. Cikksorozatunkban igyekeztünk ennek egy kritikus szegletére rávilágítani, és hasznos információkkal szolgálni mind az intézmények, mind a pedagógusok, intézményi alkalmazottak, mind a szülők számára. Bízunk benne, hogy közös erővel tudatosabb és biztonságosabb módon lesznek a gyermekek adatai kezelve.

Cikksorozatunk a Crosssec Solutions szakmai támogatásával a kidea számára készült.

Megosztás: